500 Auto Navigation - 5. Samtalshantering

background image

5. Samtalshantering

Om du besvarar ett samtal när du använder funktionen

Navigatör

stängs

ljudet på de talade köranvisningarna av tills du avslutar samtalet. Om du
vill visa kartan och minimera skärmen för alternativ under pågående
samtal trycker du på menyknappen.

visas i skärmens övre högra hörn.

Öppna skärmen för alternativ under pågående samtal genom att peka

.

Om du besvarar ett samtal medan du använder programmet

Musik

pausas musiken tills du avslutar samtalet. Om FM-sändaren är påslagen
används den också för samtalsljud. Du kan slå på FM-sändaren under
eller omedelbart före ett samtal.

Om du vill gå till

Navigatör

trycker du på menyknappen. Om navigeringen

inte är aktiv visar den vänstra delen av skärmen två genvägsknappar till

Navigatör

. Om du vill söka efter en adress för navigering pekar du på

till

. Om du vill gå till kartvyn pekar du på

Karta

.