500 Auto Navigation - Ändra telefoninställningar

background image

Ändra telefoninställningar

Om du vill ändra inställningar som har med Bluetoothanslutningar,
kontakter eller samtal att göra trycker du på menyknappen och pekar på

Telefon

>

Inställningar

. Bläddra genom inställningarna genom att peka

eller .

background image

S a m t a l s h a n t e r i n g

42