500 Auto Navigation - Bluetooth

background image

Bluetooth

Om du vill slå på eller av Bluetooth-funktionen pekar du på den aktuella
inställningen i

Bluetooth

tills det önskade alternativet visas.