500 Auto Navigation - Hämta kontakter

background image

Hämta kontakter

Om du vill hämta kontakter från den anslutna mobiltelefonen pekar du
på hämtningsstatusen i

Hämta kontakter

och

Ja

.

Hämtningsstatusen kan vara

Inte klar

(kontakterna har inte hämtats

från enheten),

Pågår

(kontakterna hämtas) eller

Klar

(kontakterna har

hämtats).