500 Auto Navigation - Rington

background image

Rington

Om du vill välja rington för inkommande samtal pekar du på aktuell
inställning i

Rington

. En lista över tillgängliga toner visas. Peka på

önskad ton och

Spela upp

om du vill lyssna på den eller

Som rington

om

du vill aktivera den.

På vissa mobiltelefoner spelas en egen signal istället för den som du
väljer här.