500 Auto Navigation - Sortera kontakter

background image

Sortera kontakter

Om du vill ange i vilken ordning kontakter ska sorteras pekar du på den
aktuella inställningen i

Sortera kontakter

tills det önskade alternativet

visas.