500 Auto Navigation - Telefonanslutningar

background image

Telefonanslutningar

Om du vill ansluta navigeringsenheten till en hopkopplad mobiltelefon
pekar du på den aktuella inställningen i

Telefonanslutningar

. Peka på

önskad enhet eller peka på

Koppla ny

om du vill koppla

navigeringsenheten till en ny enhet.