500 Auto Navigation - Alternativ under pågående samtal

background image

Alternativ under pågående samtal

Du kan använda vissa samtalsfunktioner under ett samtal. De
tillgängliga funktionerna visas på en skärm för alternativ under
pågående samtal som visas när du påbörjar ett samtal.

Om du vill minimera skärmen med alternativ under pågående samtal, till
exempel för att visa kartan, trycker du på menyknappen under ett
samtal. Öppna skärmen för alternativ under pågående samtal genom att
peka på

.

Du kan använda följande funktioner under ett samtal.

• Om du vill stänga av mikrofonen under samtalet pekar du på

Mik av

.

Om du vill slå på den pekar du på

Mik på

.

• Om du vill växla samtal från navigeringsenheten till en kompatibel

mobiltelefon pekar du på

Till telefon

. Vissa enheter kan stänga

Bluetooth-anslutningen tills samtalet avslutas.

Om du vill växla tillbaka samtalet till navigeringsenheten pekar du på

Till handsfree

eller använder motsvarande funktion på telefonen.

• Om du vill skicka DTMF-tonsträngar (t.ex. ett lösenord) under ett

samtal pekar du på

DTMF

. Peka på de tecken som du vill sända som

toner. Det här är en nättjänst. Kontakta tjänsteleverantören för
information om tillgänglighet.