500 Auto Navigation - Ringa ett samtal

background image

Ringa ett samtal

Du kan ringa med navigeringsenheten om den är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon och ett samtal inte pågår.