500 Auto Navigation - Röststyrd uppringning

background image

Röststyrd uppringning

Om du vill ringa ett telefonnummer som är sparat i telefonboken i din
telefon med röststyrd uppringning trycker du på menyknappen och
pekar på

Telefon

>

Röstsamtal

. Den här funktionen kan inte användas

om ett samtal pågår, och din telefon måste stödja användning av
röststyrd uppringning med navigeringsenheten.

Säg röstmärket när du uppmanas att göra det. Mer information finns i
användarhandboken för telefonen.

background image

S a m t a l s h a n t e r i n g

40