500 Auto Navigation - Ringa en sparad kontakt

background image

Ringa en sparad kontakt

Om du vill ringa en kontakt som du har hämtat från din mobiltelefon
trycker du på menyknappen och pekar på

Telefon

>

Kontakter

.

Peka på de första bokstäverna i det önskade namnet med knappsatsen
som visas. (Om du vill radera den sista bokstaven trycker du på

Clr

.) De

första namnen som stämmer med det du har angivit visas överst. Peka

eller listan om du vill visa alla matchande namn. Peka på

eller

om listan är lång, eller mata in fler bokstäver genom att peka på

.

Om du vill visa telefonnumren som är sparade med ett namn pekar du på
namnet. Ring upp ett telefonnummer genom att peka på det.