500 Auto Navigation - Samtalslogg

background image

Samtalslogg

Du kan visa de 20 senaste samtalen som du har missat, mottagit eller
ringt medan du har använt navigeringsenheten med din kompatibla
mobiltelefon genom att trycka på menyknappen och peka på

Telefon

>

Samtalslogg

och önskat alternativ. Bläddra genom numren genom att

peka på

eller

. Ring upp ett nummer genom att peka på det.

Om du vill ringa senast uppringda nummer trycker du på menyknappen
och pekar på

Telefon

>

Knappsats

>

eller pekar på

Telefon

>

Samtalslogg

>

Ring igen

.

Om du vill rensa samtalslistorna trycker du på menyknappen och pekar

Telefon

>

Samtalslogg

>

Töm listor

>

Töm

.

Missade och mottagna samtal registreras bara av navigeringsenheten
om dessa funktioner stöds av nätet och telefonen är på och inom nätets
mottagningsområde.