500 Auto Navigation - Slå ett nummer med knappsatsen

background image

Slå ett nummer med knappsatsen

1. Tryck på menyknappen och peka på

Telefon

>

Knappsats

.

2. Ange ett telefonnummer inklusive riktnummer genom att peka på

siffrorna en i taget. (Om du vill radera den senaste siffran pekar du på

Clr

.)

När du ringer utlandssamtal trycker du på + för det internationella
prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och anger sedan landsnummer,
riktnummer (eventuellt utan den inledande nollan) och
telefonnummer.

3. Peka sedan på

för att ringa upp.

4. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket pekar

du på

.

background image

S a m t a l s h a n t e r i n g

39