500 Auto Navigation - Snabbuppringning (Favoriter)

background image

Snabbuppringning (Favoriter)

Om du vill ringa ett telefonnummer med snabbuppringning trycker du
på menyknappen och pekar på

Telefon

>

Favoriter

när ett samtal inte

pågår. Om du vill ringa upp pekar du på kontakten.

Tilldela ett snabbuppringningsnummer

Lägg till en kontakt till vyn

Favoriter

genom att peka på en knapp som

inte är tilldelad (som indikeras med

<tilldela>

) och gör något av följande:

• Om du vill lägga till en kontakt som du hämtat från din mobiltelefon

anger du de första bokstäverna i det önskade namnet,

, och önskat

namn och telefonnummer.

• Om du vill lägga till ett telefonnummer genom att mata in det pekar

du på

, siffrorna i telefonnumret och

.

Hantera snabbuppringningsnummer

Om du vill ta bort en eller alla kontakter från

Favoriter

pekar du på

och önskat kontakt- och borttagningsalternativ.

Om du vill ändra en kontakt i

Favoriter

pekar du på

, kontakten som

du vill ändra och

Ersätt

. Tilldela en ny kontakt.