500 Auto Navigation - Samtal väntar

background image

Samtal väntar

Samtal väntar är en nättjänst. För att kunna använda samtal väntar
måste mobiltelefonen ha stöd för profilen Bluetooth Hands-Free 1.5,
och dessutom måste samtal väntar vara aktiverat i telefonen.

Om du vill besvara ett väntande samtal och parkera det pågående
samtalet pekar du på

.

background image

S a m t a l s h a n t e r i n g

41

Växla mellan samtalen med

Pendla

. Om du vill avsluta båda samtalen

pekar du på

Avsluta alla

.

Om du trycker på menyknappen för att visa kartan och minimerar
skärmen med alternativ under pågående samtal visas antalet samtal
bredvid .