500 Auto Navigation - 6. Musikspelaren

background image

6. Musikspelaren

Om du vill spela låtar som du har sparat på minneskortet trycker du på
menyknappen och pekar på

Musik

.

Anvisningar om hur du kopierar filer till minneskortet finns i
”Minneskortet“, på sidan 19. Kopiera låtarna till mappen Musik för att
lättare hitta dem med programmet

Musik

.

Programmet stöder filformaten MP3, WMA, AAC och eAAC+. Det
betyder dock inte att alla varianter av de här formaten kan användas
med programmet.

Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren,
eftersom volymen kan vara extremt hög.