500 Auto Navigation - Använda FM-sändaren eller hörlurar

background image

Använda FM-sändaren eller hörlurar

Du kan lyssna på musikspelaren via bilstereon eller kompatibla hörlurar.
Använd den inbyggda FM-sändaren om du vill lyssna på musik via
bilstereon.