500 Auto Navigation - FM-sändaren

background image

FM-sändaren

Om du vill lyssna på låtarna via bilstereon pekar du på

i

spelarfönstret. Slå på sändaren om den är avslagen. Välj sändningskanal
genom att peka på

Justera kanaler

och önskad kanal. Välj samma FM-

background image

M u s i k s p e l a r e n

44

frekvens på bilradion och ställ in den till önskad volym. Du ska nu höra
musiken från bilstereon.

Om du använder FM-sändaren förbrukas mer energi och batteriets
livslängd förkortas.