500 Auto Navigation - Gå till navigeringsfönstret

background image

Gå till navigeringsfönstret

Om du vill gå till

Navigatör

medan du lyssnar på musik trycker du på

menyknappen eller pekar på

. Musiken fortsätter att spela i

bakgrunden. Om du vill återgå till musikspelaren trycker du på
menyknappen och pekar på

Musik

.

Om navigeringen inte är aktiv visar den vänstra delen av skärmen två
genvägsknappar till

Navigatör

. Om du vill söka efter en adress för

navigering pekar du på

Gå till

. Om du vill gå till kartvyn pekar du på

Karta

.

background image

V i d e o s p e l a r e n

46