500 Auto Navigation - 7. Videospelaren

background image

7. Videospelaren

Om du vill titta på videoklipp som du har sparat på minneskortet trycker
du på menyknappen och pekar på

Galleri

>

Videor

.

Anvisningar om hur du kopierar filer till minneskortet finns i
”Minneskortet“, på sidan 19. Kopiera låtarna till mappen Video för att
lättare hitta dem med programmet

Videor

.

Programmet har stöd för filformaten MPEG-4, 3GP och WMV. Det
betyder dock inte att alla varianter av de här formaten kan användas
med programmet.

Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren,
eftersom volymen kan vara extremt hög.