500 Auto Navigation - Titta på videoklipp

background image

Titta på videoklipp

Öppna en videomapp genom att peka på

och den önskade mappen.

Bläddra genom videoklippen genom att peka på

eller

.

Titta på en video genom att peka på den. Du kan markera flera videor om
du vill. (Avmarkera en video genom att peka på den.) Markera alla videor
i den aktuella mappen och dess undermappar genom att peka på

.

(Avmarkera genom att peka på

.) Om du vill återgå till den högre

menynivån pekar du på

.

Spela upp den markerade videon eller videorna genom att peka på

.

Medan videon spelas kan du göra följande:

background image

V i d e o s p e l a r e n

47

• Pausa uppspelningen genom att peka på

. Återuppta

uppspelningen genom att peka på

. Stoppa uppspelningen genom

att peka på

.

• Spela upp nästa eller föregående video genom att peka på

eller

.

• Om du vill titta på videon i fullskärmsläge eller återgå till normal vy

pekar du på videon.

• Repetera videon genom att peka på

. Ikonen blir grön. Spela

videon bara en gång genom att peka på samma ikon. Ikonen blir vit.

Återgå till föregående fönster genom att peka på

.

Stäng videospelaren genom att peka på

.

Om du vill gå till

Navigatör

trycker du på menyknappen.

background image

B i l d v i s n i n g s p r o g r a m

48