500 Auto Navigation - 8. Bildvisningsprogram

background image

8. Bildvisningsprogram

Om du vill titta på bilder som du har sparat på minneskortet trycker du
på menyknappen och pekar på

Galleri

>

Bilder

.

Anvisningar om hur du kopierar filer till minneskortet finns i
”Minneskortet“, på sidan 19. Kopiera bilderna till mappen Foton för att
lättare hitta dem med programmet

Bilder

.

Programmet har stöd för filformaten JPEG, BMP, PNG och GIF. Det
betyder dock inte att alla varianter av de här formaten kan användas
med programmet.