500 Auto Navigation - Visa bilder

background image

Visa bilder

Öppna en bildmapp genom att peka på

och den önskade mappen.

Bläddra genom bilderna genom att peka på

eller

.

Visa en bild genom att peka på den. Du kan markera flera bilder om du
vill. (Avmarkera en bild genom att peka på den.) Markera alla bilder i den
aktuella mappen och dess undermappar genom att peka på

.

(Avmarkera genom att peka på

.) Om du vill återgå till den högre

menynivån pekar du på

.

Visa den markerade bilden eller bilderna genom att peka på

.

När bilden visas kan du göra följande:

• Zooma in bilden genom att peka på

. Zooma ut genom att peka

.

background image

B i l d v i s n i n g s p r o g r a m

49

• Visa bilden i helskärm genom att peka på

. Peka på den vänstra

sidan av bilden om du vill visa föregående bild och den högra sidan
om vill visa nästa bild.

Återgå till vanlig vy genom att peka på mitten av bilden.

• Rotera bilden 90 grader genom att peka på

.

• Om du vill visa bilder som ett bildspel markerar du flera bilder och

pekar på

. Återgå till vanlig vy genom att peka på den visade

bilden.

Om du vill ta bort en bild från minneskortet pekar du på

i

bildfönstret, bilden som du vill ta bort och

.

Återgå till föregående fönster genom att peka på

.

Stäng bildvisningsprogrammet genom att peka på

.

Om du vill gå till

Navigatör

trycker du på menyknappen.

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i

50