500 Auto Navigation - 9. Information om batteri

background image

9. Information om batteri

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte
att ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas.
Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det
tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och
avsedda för enheten. Om du använder en icke godkänd laddare kan det medföra
risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på
länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och
återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta
några minuter innan laddningsindikatorn visas på skärmen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna
inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid
extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En
enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även
skadade batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en laddare som är skadad.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

51