500 Auto Navigation - Innehåll

background image

Innehåll

Säkerhetsinformation............... 6

1. Inledning ............................... 7

Trådlös Bluetooth-teknik ..................... 7
Global Positioning System (GPS) ....... 7
DVD ............................................................ 8

2. Komma igång..................... 10

Knappar och delar............................... 10

Framsida, höger sida
och uppifrån...................................... 10
Baksida, vänster sida och
undersida ........................................... 11

Laddare .................................................. 11
Ladda batteriet .................................... 11
Första användningstillfället ............. 12
Slå på eller stänga av
och vänteläge....................................... 13

Slå på och stänga av ...................... 13
Vänteläge........................................... 13
Bluetooth-anslutning vid start.... 14

Konfigurera en
Bluetooth-anslutning ........................ 14

Anslut manuellt eller ändra
den anslutna enheten .................... 15
Anslut automatiskt ......................... 15
Radera ihopkopplingar ................... 15
Koppla från en enhet...................... 15
Slå på eller av Bluetooth-
anslutningen ..................................... 16

Installera enheten i bilen.................. 16

Allmänna säkerhets-
instruktioner ..................................... 16
Fästa mobilhållaren på en
monteringsenhet ............................. 17
Fästa monteringsenheten
på vindrutan...................................... 18
Sätta navigeringsenheten
i hållaren ............................................ 18

Ställa in navigeringsenheten
i önskat läge...................................... 18

Minneskortet ........................................ 19

Sätta i kortet..................................... 19
Kopiera filer till minneskortet...... 19

3. Grundläggande
funktioner............................... 21

Pekskärm ............................................... 21
Öppna program från kartan ............. 21
Justera ljudstyrkan ............................. 22
Ändra enhetsinställningar ................ 22

Ljudvolym och knappljud .............. 22
Språk ................................................... 22
Skärmljus ........................................... 23
Tids- och datuminställningar....... 23
System ................................................ 23
FM-sändare ....................................... 24

Återställ ................................................. 25

4. Navigatör ............................ 26

Karta ....................................................... 26

Spårningsläge ................................... 27
Bläddringsläge.................................. 28

Navigera till en destination ............. 29

Navigeringsskärmen ....................... 30
Tillgängliga funktioner på
navigeringsskärmen ........................ 31
Navigera till en adress ................... 31
Navigera till en intressant plats.. 32
Favoriter ............................................. 32
Senaste platser................................. 34

Planera en rutt..................................... 34
Trafikinformation (TMC).................... 35
Navigeringsinställningar................... 35

Allmänna inställningar .................. 36
Kartinställningar .............................. 36
Guidning............................................. 37
Volym .................................................. 37

background image

5

5. Samtalshantering ............... 38

Ringa ett samtal .................................. 38

Slå ett nummer med
knappsatsen....................................... 38
Ringa en sparad kontakt ................ 39
Samtalslogg ....................................... 39
Röststyrd uppringning .................... 39
Snabbuppringning (Favoriter)....... 40

Svara på eller avvisa ett samtal ...... 40

Samtal väntar.................................... 40

Alternativ under pågående
samtal ..................................................... 41
Ändra telefoninställningar................ 41

Telefonanslutningar......................... 42
Bluetooth............................................ 42
Hämta kontakter .............................. 42
Sortera kontakter ............................. 42
Rington ............................................... 42

Ringvolym .......................................... 42

6. Musikspelaren..................... 43

Använda FM-sändaren
eller hörlurar ......................................... 43

FM-sändaren ..................................... 43
Hörlurar............................................... 44

Lyssna på musik ................................... 44
Gå till navigeringsfönstret ................ 45

7. Videospelaren...................... 46

Titta på videoklipp............................... 46

8. Bildvisningsprogram........... 48

Visa bilder .............................................. 48

9. Information om batteri ...... 50

Skötsel och underhåll ............ 51

background image

S ä k e r h e t s i n f o r m a t i o n

6