500 Auto Navigation - Säkerhetsinformation

background image

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller
olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att
hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i
första hand.

STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka
deras prestanda.

background image

I n l e d n i n g

7